Stage in alle sectoren

Binnen elke sector gaan de leerlingen op stage en leren zij hoe het er in de praktijk buiten de school aan toe gaat. Op deze manier krijgen ze een goed beeld van de verschillende beroepen en kunnen zij een goede keus maken voor de toekomst. Dit kan een blokstage zijn van één of twee weken of iedere week één stagedag.

Sector Groen

Bij sector Groen lopen de leerlingen o.a. stage bij hoveniersbedrijven, dierenwinkels, bloemenzaken, kwekerijen, boerderijen, mechanisatiebedrijven, maneges en binnen de groene recreatie.

Sector Techniek

De leerlingen van sector Techniek lopen o.a. stage bij installateurs, metaalbedrijven, reclamestudio’s, garage- en transportbedrijven of bouwbedrijven.

Sector Zorg & Welzijn

Binnen de sector Zorg & Welzijn wordt er stage gelopen bij o.a. woonzorgcentra, basisscholen, kapsalons, kinderopvang en horeca.

Sector Economie

Bij sector Economie doen leerlingen ervaring op in winkels, op de administratieve afdelingen van bedrijven en bij de groothandel.

Praktijkonderwijs

In leerjaar 2 van het Praktijkonderwijs beginnen de leerlingen met een interne stage. Aan het begin van leerjaar 3 wordt er een stage-assessment afgenomen. Dit is een onderzoek om te bepalen of de leerling over voldoende vaardigheden beschikt om stage te lopen buiten de school. In leerjaar 3 gaan de leerlingen voor het eerst buiten de school op snuffelstage. In het vierde jaar volgt een oriënterende stage van 2 dagen per week. In het laatste jaar gaan de leerlingen 3 dagen op stage, de plaatsingsstage. Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar onze stage-informatiegids.

Dankzij de goede samenwerking met heel veel bedrijven en instellingen krijgen onze leerlingen op deze wijze de kans om de dingen, die zij op school geleerd hebben, in de praktijk toe te passen. Omgekeerd doen de leerlingen veel nieuwe ervaringen
op in de praktijk, die zij meebrengen naar school. Zo krijgen de leerlingen een goed beeld van de verschillende beroepen en kunnen zij een goede keuze maken voor de toekomst.
De stageperiode maakt deel uit van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staat alle examenstof beschreven.

Lees hier meer over de stage binnen PrO...

Leerweg GT

Ook leerlingen van leerweg GT lopen in klas 3 en 4 stage in 1 van de sectoren hierboven.

Maatschappelijke Stage

Wij vinden het belangrijk dat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk en zo zelf ervaren hoe de samenleving draait. Jongeren leren dit het best, door er aan mee te doen. Het doel van maatschappelijke stage voor hen is tweedelig:

  1. leren buiten de school en ontdekken wat hun talenten zijn;
  2. een bijdrage leveren aan de samenleving.

Binnen de verschillende sectoren en leerwegen op De Meerwaarde maken leerlingen kennis met vrijwilligerswerk. Zo zijn onze leerlingen de afgelopen tijd actief geweest in verpleeghuis Norschoten, Nieuw Avondrust, Kinderhospice en op diverse zorgboerderijen. Maar leerlingen hebben zich ook individueel ingezet voor allerlei organisaties en (sport)verenigingen meestal in hun woonomgeving.

Iedere leerling neemt gedurende de schoolperiode deel aan deze maatschappelijke activiteit.
De Meerwaarde werkt bij de organisatie en uitvoering van de maatschappelijke stage nauw samen met Welzijn Barneveld.