Aanmelden

Wij willen je graag van alles vertellen over De Meerwaarde, een school waar we trots op zijn en waar we met veel plezier werken aan jouw toekomst. We laten u hier graag kort kennismaken zodat u weet waar wij voor staan.

Niet voor niets heet de school ‘De Meerwaarde’. Wij willen leerlingen meer geven dan alleen maar de school om te leren. We proberen een plek te maken waar iedereen zich thuis voelt. Respect voor elkaar is hierbij heel belangrijk. Dat respect komt mede voort uit het geloof waar wij voor staan, de wetenschap dat wij met al onze vragen terecht kunnen bij God en dat wij ons door hem gesteund weten.

De Meerwaarde zit ook in het geloof in elk talent. Jij mag bij ons jezelf zijn, je mag jezelf ontdekken in alles wat je kunt. Natuurlijk hebben wij structuren en programma’s, maar die zijn gericht op jou en je toekomst. Ook jij hebt talent, zelfs meer dan je denkt. Wij halen het graag naar boven en we lopen een stapje harder om het te ontdekken.

Voor wie is De Meerwaarde?

De Meerwaarde is een school voor alle leerlingen en leidt op naar werk, naar MBO en HBO. Wie graag met zijn handen werkt, kan hier volop aan de slag, wie voor de theoretische kant kiest, wordt meer dan voldoende gestimuleerd en jongeren die een combinatie van beiden willen vinden voldoende van hun gading.
In overleg kiezen we samen de beste leerweg voor uw kind.

Ik heb een Havo-advies van de basisschool, is De Meerwaarde wel wat voor mij?

We hebben al jaren zo’n 50 leerlingen op De Meerwaarde die Havo-niveau hebben. Zij kiezen voor ons onderwijs omdat ze door de praktische manier van leren worden gemotiveerd om te blijven leren. Wij gaan voor deze groep de komende jaren nog meer doen.

In het kort zijn dit onze sterke punten:

 • Docenten werken in kleine teams, waardoor ze alle leerlingen kennen.
 • We zijn een duidelijk merkbaar een christelijke school, die er is voor iedereen die dat respecteert.
 • Ons Onderwijs Service Bureau biedt passende begeleiding.
 • De begeleiders kunnen veel aan, zijn deskundig en zorgen voor de leerling, hoe ingewikkeld de problematiek ook is.
 • Onze vrijwillige ouderbijdrage is laag, met een keuzepakket voor ouders. De bijdrage is fiscaal aftrekbaar.
 • De Techniekroute (voorheen Vakcollege) is er voor leerlingen die al jong weten wat ze willen.
 • Er is een Turbo-route Electrotechniek voor leerlingen die snel naar het HBO willen.
 • De Meerwaarde heeft een speciale klas voor leerlingen met Havo-niveau.
 • Alle sectoren van het VMBO zijn vertegenwoordigd, dus grijp je bij ons nooit mis.
 • Leerlingen binnen GT krijgen een 7e en 8e examenvak. Deze vakken mogen ook beroepsgericht zijn.
 • Er is meer dan één computer per drie leerlingen en dat is veel!
 • Via enquêtes willen we graag weten wat ouders van ons vinden en daarom vragen we regelmatig hun medewerking om vragenlijsten in te vullen.
 • Wekelijks houden we ouders en leerlingen per e-mail op de hoogte via onze nieuwsbrief MEERweten.
 • Ouders en leerlingen kunnen via hun eigen webportaal de behaalde resultaten volgen.
 • Het nieuwe schoolgebouw zorgt voor een veilige omgeving.
 • Een goede sfeer staat voorop. In alle bescheidenheid mogen we stellen dat er veel persoonlijke aandacht is voor onze leerlingen en we bieden hen kleinscholigheid.

Aanmelden voor het nieuwe schooljaar

Aanmelden

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de brugklas op onze school, is dat mogelijk via een aanmeldingsformulier dat u op de basisschool krijgt.

Aanleveren informatie door de basisschool
Voor alle leerlingen die worden aangemeld op De Meerwaarde, moet door de leerkracht van groep 8, of door de IB-er relevantie informatie worden aangeleverd via OSO:

 • Het volledig ingevulde formulier leerling kenmerken
 • De grafieken prognose VO
 • Andere relevante documenten (dyslexieverklaring, onderzoeksverslagen e.d.)

Wanneer de basisschool (nog) niet werkt met OSO:

 • Het volledig ingevulde OKR + zorgdeel (en eventueel dyslexiedeel)
 • De grafieken prognose VO
 • LVS-overzicht van de niet-methodische toetsen
 • Andere relevante documenten (dyslexieverklaring, onderzoeksverslagen e.d.)

Daarnaast kunt u hier onze huidige toelatingsprocedure nalezen.