Stage in het praktijkonderwijs

De stage in het praktijkonderwijs bestaat uit vier delen:

  1. Intern en Maatschappelijk (leerjaar 2 en 3)
  2. Oriëntatie (leerjaar 3 en gedeelte van leerjaar 4)
  3. Verdieping (leerjaar 4 en 5)
  4. Plaatsing (leerjaar 4 en 5)

Intern en Maatschappelijk

In leerjaar 2 en 3 lopen de leerlingen stage binnen de school en dat noemen we interne stage. Er zijn daarvoor drie stageplekken. Deze stage laat de leerling kennismaken met zelfstandig werken. Op de volgende drie plaatsen kan de leerling stage lopen:

  1. de balie/repro (leerjaar 2)
  2. horeca (leerjaar 2)
  3. magazijn (leerjaar 3)

Oriëntatie

In het derde jaar lopen de leerlingen buiten de school 1 dag stage per week. De leerling start aan het begin van het jaar met bedrijfsbezoeken om zich te oriënteren. Daarna maakt de leerling een keuze in welke sector hij/zij stage wil lopen. Vanaf de herfstvakantie plaatsen we de leerling in een bedrijf om kennis te maken met de werkzaamheden in de gekozen sector.

Verdieping

Bij de verdiepingsstage in het vierde en eventueel vijfde jaar gaat het om meerdere dagen in een bepaald vakgebied meelopen. Hier ontdekken de leerlingen of het beroep echt is wat ze willen (motivatie). Ook wordt er gekeken of de leerling in staat is om dit werk te doen (competentie).

Plaatsing

Als tijdens de verdiepingsstage blijkt dat het beroep echt iets is voor de leerling proberen we de leerling te plaatsen bij het betreffende bedrijf. Gekeken wordt of de stageplek kan overgaan in een werkplek. Hierbij kan een periode van duaal leren een hulpmiddel zijn. Duaal leren betekent enkele dagen werken bij het bedrijf met een arbeidscontract en daarbij nog enkele dagen naar school.

Vaardigheden

Al vanaf het eerste jaar zijn we bezig met het beoordelen van algemene arbeidsvoorwaarden. We kijken dan o.a. of een leerling kan samenwerken en kan plannen en organiseren.

AKA

Voor de AKA-opleiding (zie hoofdstuk MBO/AKA) dient de laatste stage ook om examen te doen. De leerling moet op zijn/haar stage laten zien de arbeidsvaardigheden te beheersen.