MEERweten - week 13 - 2021

29-03-2021

WEEK 13 ‚óŹ 30 maart t/m 12 april 2021

DAGOPENING

THE PASSION  
     
  Vorige week hoorden we al verschillende verhalen vanuit de tijd dat Jezus moest lijden. Deze week hoor je hoe deze verhalen aflopen. Misschien ken je het tv-programma ‘The Passion’ wel.

In dit programma wordt het hele verhaal rondom Pasen uitgespeeld door acteurs. Tegelijkertijd laat dit programma zien hoe bijzonder en relevant het Paasverhaal ook vandaag de dag nog is en blijft. Hopelijk is dat iets wat je deze week gaat ontdekken. Pasen is niet alleen een feest van ruim 2000 jaar geleden, maar ook een feest voor jou. Want Jezus is niet in het graf gebleven, maar Hij is opgestaan, Hij leeft!

 
 

MAANDAG 29 MAART

Jezus voor Pilatus

Matteüs 27:15-22

DINSDAG 30 MAART

Jezus wordt gekruisigd

Matteüs 27: 35-40 en 45-46

WOENSDAG 31 MAART

Hij is opgestaan!

Matteüs 28: 1-7

DONDERDAG 1 APRIL

En vergeet nooit: Ik ben altijd bij jullie!

Matteüs: 28: 16-20

VRIJDAG 2 APRIL

Goede Vrijdag

 

 

AGENDA

 
 

Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag

Maandag 5 april
Tweede Paasdag

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

VANUIT DE GMR  
     
  Als GMR zijn wij blij dat leerlingen (gedeeltelijk) weer naar school komen voor fysiek onderwijs. Met aandacht volgen we de invulling van het hybride-onderwijs waarbij wij zien dat er zaken goed gaan, maar ook dat deze vorm van onderwijs zijn beperkingen heeft. We begrijpen dat in deze periode van leerlingen, docenten en ouder(s)/verzorger(s) iets gevraagd wordt en hopen dat bij alle ervaringen die worden opgedaan, er ruimte is en blijft voor een constructieve communicatie. Zeker nu een terugkeer naar een ‘normale’ invulling van het onderwijs nog even op zich laat wachten.

In de afgelopen maanden is er binnen de GMR het één en ander behandeld. Een aantal punten willen we eruit lichten:

  • Lessentabel: na een intensief proces met teamleiders, leerlingen en docenten, heeft de GMR besloten in te stemmen met de nieuwe lessentabellen voor B/K en GT. De GMR verwacht dat met deze lessentabellen er nog beter wordt aangesloten bij de invulling van de verschillende leerroutes. Tegelijkertijd hoeft het doorvoeren van veranderingen niet automatisch te betekenen dat alles beter wordt. Schroom dan ook niet bij vragen of opmerkingen, contact op te nemen.
  • Huisvesting: er liggen mooie plannen op tafel. Onder andere de realisatie van een huiskamer, waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en (samen)werken. Ook de Techniekhal belooft een ruimte te worden die ten goede komt aan het onderwijs. Als GMR volgen we met belangstelling de realisatie van deze plannen.
  • Ontmoeting RvT: in de vergadering van maart is er een ontmoeting geweest met een afvaardiging van de RvT. We kijken terug op goede gesprekken waarin aandacht was voor het hybride-onderwijs, huisvesting en het toezicht houden.

Wanneer u of jij vragen, opmerkingen of ideeën hebt, dan kunt u altijd contact opnemen. Dit kan door een e-mail te sturen naar GMRsecretariaat@demeerwaarde.nl.

 
 

VOLGENDE WEEK GEEN MEERWETEN  
     
  In verband met Pasen verschijnt er op maandag 5 april geen MEERweten.

Het volgende MEERweten kunt u verwachten op maandag 12 april.

 
 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

RANKA VAN BOESCHOTEN VERTELT  
     
  Ik ben Ranka en ik doe BWI. BWI staat voor Bouwen, Wonen en Interieur. Ik ben het enige meisje in de klas, maar ik houd ervan om met mijn handen te werken. Ik vind het heerlijk om praktisch bezig te zijn. Daarom heb ik ook voor De Meerwaarde gekozen. Je kunt veel kanten op en lekker praktisch bezig zijn.

De sfeer in de klas is goed. Ik zit natuurlijk in een jongensklas dus er worden veel grapjes over meisjes gemaakt, dit vind ik leuk.

Mijn favoriete vak is wiskunde, daar ben ik goed in. Huiswerk probeer ik altijd in de les te doen, dat is chill. Ik denk dat ik ongeveer twee uur per week thuis bezig ben met huiswerk.

Om 6:00 uur sta ik op. Ik moet een uur naar school fietsen, dat is best ver. Ik fiets altijd in een groep, dus dan vliegt de tijd ook wel weer. In de pauze zoek ik mijn vriendinnen op en lopen we vaak buiten een rondje.
Mijn leukste herinnering is dat we met de hele klas naar een springpark gingen. Dit was een heel leuke en gezellige dag.

Ik vind De Meerwaarde een goede school. Eigenlijk alles wat je nodig hebt is er. Daarnaast willen leraren altijd helpen. Ik heb dyslexie en hier word ik goed bij geholpen. Leraren kunnen ook echt wel streng zijn, maar dit doen ze vaak alleen maar omdat zij ons willen helpen.

In de onderbouw hadden wij Talenttijd. Bij Talenttijd mag je zelf kiezen welke vakken je wilt gaan volgen. Ik had groen gekozen, die kant wilde ik eerst op. Mede door Talenttijd ben ik erachter gekomen dat ik toch de bouwkant veel leuker vind. Het heeft mij dus echt geholpen bij mijn uiteindelijke profielkeuze.

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl