Informatiemiddag 16 februari 2022 

GESLOTEN - AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK

Op woensdag 16 februari vindt er op De Meerwaarde voor leerlingen en ouders/verzorgers van groep 8 een informatiemiddag plaats over o.a. de verschillende leerroutes op De Meerwaarde.

Leerlingen van groep 8 kunnen zich samen met 1 ouder/verzorger aanmelden voor een informatieronde over:

  • de Basisberoepsgerichte leerweg 
  • de Kaderberoepsgerichte leerweg
  • de Gemengd/Theoretische leerweg  
  • het Praktijkonderwijs 

Er zijn drie informatierondes: om 14.00 uur, 15.00 uur en om 16.00 uur.
Aanmelden is verplicht!

Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen informatie over de verschillende leerroutes en de profielen Groen, Economie & Ondernemen, Techniek en Zorg &Welzijn. Daarna is er de gelegenheid om vragen te stellen aan het Expertise- en begeleidingscentrum (EBC) over bijvoorbeeld dyslexie, begeleiding en toelating.

Tijdens de Informatiemiddag gelden de volgende maatregelen:

  • Maximaal 1 ouder/verzorger per leerling.
  • Iedereen draagt een mondkapje, tenzij er sprake is van een medische reden.
  • Er is aandacht voor vermenging van groepen.
  • Voor volwassenen geldt de verplichte 1,5 meter afstand. Daarbij wordt ook geadviseerd dat leerlingen tijdens de activiteit waar mogelijk 1,5 meter afstand van volwassenen houden.

Aangezien de omikronvariant erg besmettelijk blijkt te zijn raden we ouders/verzorgers en leerlingen aan vooraf een zelftest doen.