MBO/AKA en uitstroom

Binnen ons Praktijkonderwijs bestaat de kans om na leerjaar 4 en 5 door te leren voor een MBO-diploma op niveau 1. De leerlingen die in aanmerking willen komen voor deze opleiding, doen mee aan een selectieprocedure. Word je geselcteerd dan kom je terecht in een AKA-klas. AKA staat voor arbeidsgekwalificeerd assistent. 

Om deze opleiding mogelijk te kunnen maken, werken we samen met ROC ASA te Amersfoort. Met behulp van de AKA-klas kun je binnen 1 of 2 jaar een officieel MBO-diploma behalen. Het theoretische deel van de opleiding is op De Meerwaarde. Daarnaast lopen de leerlingen 2 of 3 dagen stage. De AKA-opleiding is een algemene opleiding, dat betekent dat je nog alle richtingen op kunt.

Ook bieden we verschillende beroepsgerichte opleidingen op MBO-niveau 1. Door middel van het aanbieden van deze opleidingen proberen we met een officieel diploma de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.