MEERweten - week 47 - 2022

21-11-2022

WEEK 47 ‚óŹ  22 november t/m 28 november 2022

DAGOPENING

Houvast  
     
  We leven in onrustige tijden: Hoe gaat het verder met de oorlog in de Oekraïne en wat zijn de gevolgen voor de rest van de wereld? Komt er weer een coronagolf deze winter? Wat voor effect heeft de klimaatverandering op het leven op aarde? Het kunnen dingen zijn waar je je zorgen over kunt maken.

Ook in je eigen leven kunnen zorgen de kop op steken: Gaat het me dit jaar wel lukken op school? Kunnen we de energierekening straks nog wel betalen? Zou die operatie in het ziekenhuis wel goed gaan? Hoe kan ik die ruzie goedmaken? Komen de problemen thuis wel goed? Enzovoort..

Veel dingen in dit leven zijn onzeker. En waar vind je dan je houvast? Waar vind je zekerheid? Daar gaan we deze week aan de hand van de Bijbel over nadenken.

 
 

MAANDAG 21 NOVEMBER

Fundament

Mattheüs 7: 24-27

DINSDAG 22 NOVEMBER

Houvast in de storm

Mattheus 14:22-33

WOENSDAG 23 NOVEMBER

Rijkdom

Mattheüs 6:19-21

DONDERDAG 24 NOVEMBER

Houvast in moeilijkheden

Psalm 142

VRIJDAG 25 NOVEMBER

Houvast voor altijd!

1 Petrus 1:24,25

 

 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

Aanmelden spreekavond  
     
  VMBO leerjaar 1 t/m 4 GT en leerjaar 3 en 4 Basis en Kader

De eerste cijferperiode zit er bijna op. Op dinsdag 13 december staat de spreekavond gepland.

U ontvangt op dinsdag 29 november per e-mail een uitnodiging voor de spreekavond. Hiervoor kunt u zich digitaal aanmelden, tot uiterlijk maandag 5 december. Instructies hiervoor vindt u in de betreffende e-mail. Uiterlijk vrijdag 9 december worden de gesprekken die voor u ingeroosterd zijn op het ouderportaal gepubliceerd.

 
 

TERUGBLIK OPEN HUIS  
     
  We kijken terug op een geslaagd Open Huis, met een fantastische opkomst.

Veel leerlingen van groep 7 en 8 hebben samen met ouders/verzorgers en verder familie de gelegenheid genomen om onze school en het nieuwe Techniekcentrum te bezoeken.

 
 

VUURWERK  
     
  We willen met elkaar zorgen voor een Veilige School en een Veilige schoolomgeving. Het afsteken of bij zich dragen van vuurwerk draagt hier niet aan bij.

Daarnaast is het ook wettelijk verboden om vuurwerk af te steken of in bezit te hebben voor de jaarwisseling. Op De Meerwaarde is het dan ook niet toegestaan om vuurwerk mee naar school te nemen.

Verder gelden de volgende regels:

  • Wordt een leerling betrapt op het afsteken of bij zich dragen van vuurwerk op het schoolterrein of rondom de school, dan wordt het resterende vuurwerk afgenomen.
  • De politie wordt geïnformeerd. Er volgt een gesprek met de betrokken leerling.
  • De ouder(s)/verzorger(s) worden door de mentor of teamleider telefonisch op de hoogte gebracht van de melding bij de politie.
  • De kluis en de tas van de leerling worden doorzocht om vast te stellen dat er niet meer vuurwerk binnen de school is.

Omdat we samen willen zorgen voor een veilige omgeving doen we een beroep op u als ouder(s)/verzorger(s) om deze afspraken met uw kind(eren) te bespreken. Op die manier kunnen we het, net als vorig jaar, voor iedereen veilig houden.

 
 

VAKANTIEREGELING DE MEERWAARDE 2023-2024  
     
 

Herfstvakantie

zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2023

Dankdag

woensdag 1 november 2023

Kerstvakantie

zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024

Biddag

woensdag 13 maart 2024

Goede Vrijdag

vrijdag 29 maart 2024

2e Paasdag

maandag 1 april 2024

Meivakantie*

zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024

Hemelvaartsdag

donderdag 9 mei 2024

2e Pinksterdag

maandag 20 mei 2024

Zomervakantie

zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024

* inclusief Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag


Extra verlof
Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind geregeld naar school gaat.
Leerlingen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. In situaties met een goede reden kan een leerling vrij krijgen. Dat heet 'extra verlof'.

De regeling extra verlof zoals die is opgesteld door de leerplichtambtenaren uit onze regio is via onze website te downloaden.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN HET MBO

OPEN DAG MBO LOCATIE DE MEERWAARDE  
 

     
  WOENSDAG 30 NOVEMBER VAN 18.00 - 21.00 UUR

Tijd voor oriëntatie op je studiekeuze? En ben jij op zoek naar een beroepsopleiding in de Techniek of Zorg en Welzijn?

Wil je daarnaast graag onderwijs dichtbij, kleinschalig en praktijkgericht?
Kom dan naar het Open Huis van de MBO locatie De Meerwaarde aan de Zonnebloemstraat in Barneveld. Van harte welkom!

Er is gelegenheid om kennis te maken met onze locatie. Tijdens het Open Huis zal er door docenten inhoudelijke informatie over de beroepsopleidingen worden gegeven. De opleidingsbedrijven waar wij nauw mee samenwerken zijn ook aanwezig, zodat je een reëel beeld over het beroep en de samenwerking krijgt.

Met elkaar willen wij jou ondersteunen bij de oriëntatie op jouw toekomstige beroepsopleiding.
En we ondersteunen graag bij het maken van de studiekeuze die het best bij je past!

Bij MBO locatie De Meerwaarde worden de volgende opleidingen in samenwerking met MBO Amersfoort aangeboden:

BBO: Barneveldse Bouw Opleiding

  BBL niveau 2 en 3
Bouwtechniek Timmerman n.i.v. 2
  Allround Timmerman n.i.v. 3
  Metselaar n.i.v. 2
  Allround Metselaar n.i.v. 3

BGO: Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding

Zorg en Welzijn BOL niveau 2 en 3
Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn n.i.v. 2
Zorg en Welzijn Verzorgende IG n.i.v. 3

De opleidingen Zorg en Welzijn worden op de locatie en in samenwerking met Neboplus gegeven. Zorginstelling Neboplus is ook aanwezig om jullie daarover verder te informeren.

BTO: de Barneveldse Techniek Opleiding is ook aanwezig

Bij de BTO kun je BBL opleidingen niveau 2/3 volgen in de installatie-, elektro-, metaaltechniek en mechatronica. Bij de BTO ervaar je het op de werkvloer. We vertellen je graag meer!

 
 
 
 

NIEUWS - VAN HET EXAMENBUREAU

PTA boekjes + inhalen se-onderdeel  
     
  Voor het cohort 21-23 en voor het cohort 22-24 zijn er PTA boekjes per afdeling en per leerroute gemaakt. De PTA boekjes hebben als doel om zowel ouders/verzorgers als leerlingen en personeel inzicht te geven in het totale toetsprogramma van hun afdeling en leerweg.

Deze boekjes zijn (net als het examenreglement) per e-mail verstuurd naar de ouders. Voor de ouders/verzorgers en leerlingen zijn ze ook in te zien op het leerling- en ouderportaal.

SE-onderdeel gemist
Als een leerling geoorloofd afwezig is bij een SE-onderdeel zal dit onderdeel ingehaald moeten worden. De leerling moet hier zelf een afspraak voor maken met de betreffende docent.

Hierover staat het volgende in het examenreglement artikel 2.2.5:

Een kandidaat die geoorloofd afwezig is bij een SE-onderdeel, bijvoorbeeld door ziekte, moet deelnemen aan een van de eerstvolgende inhaalmomenten (in een tijdsbestek van 2 weken na terugkeer op school). Alleen in uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling aan de examencommissie, kan hiervan worden afgeweken.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

Bezoek aan de bibliotheek in Barneveld  
     
  We gingen op de fiets naar de Hema met de klas. We hebben daar lekker gesmikkeld en dat was genieten, we vonden het fijn.

Daarna zijn we naar de bibliotheek gaan. We hebben daar uitleg gekregen en een escaperoom gedaan. We deden jongens tegen de meisjes en uiteraard hadden de jongens gewonnen. Als prijs kregen we boeken en chocola.

Groetjes 2b6 (Sil en Milan)

 
 

De rechter op afdeling Groen  
     
  Vorige week was het de week van de rechtspraak. Daarom kwam de rechter ook op onze afdeling. Dit sluit aan op onze lesstof over criminaliteit.

De rechter die in onze klas kwam ging over geldzaken, belastingrecht en bestuursrecht. Ik vond het heel interessant omdat het best leerzaam is. Ze had een duidelijke en fijne uitleg, daardoor was het goed te volgen. En ze noemde een paar goede voorbeelden. Ik vond het ook handig voor later, want dan weet je wat allemaal wel en niet mag.

Ardjan van Essen klas 4bkg1

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl