Algemene informatie

We zijn heel blij met en ook trots op onze eigen gedeelte van het Praktijkonderwijs op de website van De Meerwaarde.
Het Praktijkonderwijs is in schooljaar 2011-2012 gestart in het prachtige nieuwe gebouw van De Meerwaarde. We hebben een eigen fraai schooltje binnen de school. Een eigen thuisbasis met lokalen, een plein met ruimte voor ontspanning, een keuken en moderne ICT-voorzieningen. Onze leerlingen vinden nu al gemakkelijk hun weg via een eigen ingang.

Samenwerking

De samenwerking met het VMBO krijgt steeds meer vorm en levert veel synergie op. Samen met de VMBO'ers doen de PrO-leerlingen mee met allerlei buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen, excursies, kamp, toneelstukken en De Meerwaarde's Got Talent.

Meer bereiken dan mogelijk lijkt!

Ons Praktijkonderwijs volgt het principe: Meer bereiken dan mogelijk lijkt! We zetten daarom alles op alles om onze leerlingen een goede plek te geven in de maatschappij. Meer dan 60% van onze PrO-leerlingen haalt een MBO-opleiding Entree niveau 1. Wanneer ze niet verder gaan leren, vinden ze bijna allemaal een baan. Om die kans zo groot mogelijk te maken, lopen de leerlingen vanaf het tweede leerjaar stage; eerst intern en daarna extern. Leerlingen leren zo functioneren binnen een bedrijf of instelling.

Meerwaarde

Het Praktijkonderwijs is onderdeel van De Meerwaarde. De Meerwaarde doet zijn naam eer aan door vanuit een 'kleinscholige' organisatie samen te werken met ouders/verzorgers, bedrijven, overheid en instellingen. Ons vertrekpunt daarbij is de christelijke levensvisie. Ons belangrijkste streven is onze leerlingen dàt doel te laten bereiken waar ze voor gaan, zodat zij hun ambitie waar kunnen maken. 

Christelijk

Het vertrekpunt voor ons onderwijs is dus de christelijke levensvisie. Deze levensvisie is ook zichtbaar terug te vinden in ons gebouw. Het belangrijkste vinden we echter de rol van de docent. De docent kan vertellen van de liefde van God en over Jezus Christus die in de wereld kwam om de mensen te redden.
Dagelijks wordt begonnen met het lezen van een stukje uit de Bijbel en een gebed. En met Kerst en Pasen bezoeken de leerlingen de kerst- en paasvieringen. Op deze manier willen we alle leerlingen het GROTE en BLIJDE nieuws vertellen.