PLAATSING TIJDELIJKE UNITS


13-6-2017

Plaatsing units tijdelijke huisvesting De Meerwaarde gestart

Dankzij de grote inspanning van diverse partijen, waaronder Gemeente Barneveld en De Meerwaarde, wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van de tijdelijke uitbreiding van de huisvesting van De Meerwaarde.

Op dinsdag 6 juni jl. is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor realisering van de tijdelijke huisvesting. Nadat de vergunning is verleend is vandaag gestart met de plaatsing van de units. De planning is dat de units (52 stuks) eind week 24 allemaal zullen staan. De oplevering van het gebouw is gepland voor 15 juli. Daarna moeten er nog diverse werkzaamheden plaatsvinden door facilitair en ICT. Aan het eind van de zomervakantie wordt het meubilair geplaatst.

Na de zomervakantie zullen de units tijdelijke huisvesting bieden aan diverse klassen van het Praktijkonderwijs, de Techniekroute en andere klassen van het VMBO op De Meerwaarde.

Op de foto (v.l.n.r.): de heer Gerrit ’t Lam, projectleider Touax (leverancier units tijdelijke huisvesting) en de heer Bert Brand, voorzitter College van Bestuur De Meerwaarde.

 

Klik hier voor meer informatie over de tijdelijke huisvesting..

< Terug Meer actueel >