EUROPESE SUBSIDIE


11-10-2018

PrO-/vso-scholen ondersteund vanuit Europese subsidie

Jongeren van Pro/vso-scholen zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben veelal moeite met het verkrijgen en/of behouden van een baan. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor deze groep 166 miljoen euro beschikbaar gesteld, met als doel het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. In het plan ‘Samen naar een werkende toekomst’ van de gemeente Ede, d.d. 9 juni 2015,  komt naar voren dat verdere financiële ondersteuning voor verbetering van aansluiting met de regionale arbeidsmarkt essentieel blijkt te zijn.

De gemeente Ede heeft voor de PrO/vso-scholen gevestigd in de arbeidsmarktregio FoodValley, evenals in de periodes 2014-2016 en 2016-2017, ESF-subsidie aangevraagd onder de projectnaam “Arbeidstoeleiding PrO-vso FOODVALLEY 2017-2018”. Middels deze ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Ede faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen in het schooljaar 2017-2018.

 

< Terug Meer actueel >