Maatregelen rondom Corona virus

laatste update: 17 december 2020

Afstandsleren i.v.m. lockdown

Het kabinet heeft op maandag 14 december 2020 besloten dat er extra maatregelen worden getroffen om het coronavirus in te dammen.
MBO locatie De Meerwaarde - in samenwerking met MBO Amersfoort - volgt de richtlijnen van het RIVM en heeft daarbinnen de afgelopen tijd zoveel mogelijk studenten onderwijs gegeven op de locatie. Dat verandert nu.

Met ingang van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 kunnen er geen fysieke onderwijsactiviteiten meer zijn, en is er volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid sprake van zoveel mogelijk afstandsonderwijs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor studenten die moeten examineren, studenten die praktijklessen moeten volgen en kwetsbare studenten.
Binnen de nieuwe richtlijnen zullen wij doen wat mogelijk is om onze studenten goed onderwijs te bieden.
De studenten worden via de SLB-er geïnformeerd over het rooster en afstandsleren.

Wij beseffen dat het geen gemakkelijke maand wordt voor de studenten en voor een ieder die bij hen betrokken is.
Kerst is ook anders, het kan niet gevierd worden zoals we gewend zijn, met vrienden en familie. Toch hopen we dat een ieder die dit leest een fijne kerst heeft, het feest van hoop en vertrouwen, en dat het nieuwe jaar ons weer meer mogelijkheden en ruimte biedt.

Namens MBO locatie De Meerwaarde - in samenwerking met MBO Amersfoort

Dieuwke de Jong
Teamleider MBO

 

Rooster lock down december 2020 / januari 2021

Klik hier om naar het aangepaste rooster i.v.m. de lock down te gaan (Bouwtechniek en Helpende Zorg& Welzijn)

 

Mondkapje bij de MBO locatie De Meerwaarde

Naar aanleiding van de persconferentie  en de zeer zorgelijke ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus is het dragen van een mondkapje verplicht bij de MBO locatie De Meerwaarde.

Het RIVM adviseert dringend  om een mondkapje te dragen in alle publieke ruimtes. Dit geldt nu ook voor de alle  publieke ruimten bij de mbo-locatie.  MBO locatie De Meerwaarde volgt de richtlijnen van het RIVM al vanaf het begin van de coronacrisis en verzoekt al haar studenten, medewerkers en bezoekers dan ook om een mondkapje te dragen. 

Waarom is het dragen van een mondkapje belangrijk?
Het dragen van een mondkapje doe je voor jezelf, collega’s, studenten en ook voor anderen. 
Gezien het toenemend aantal besmettingen in Nederland is het belangrijk dat onze medewerkers gezond blijven en dat het onderwijs door kan gaan. Niemand zit erop te wachten om straks weer vanuit huis lessen te geven of nog langer verplicht thuis te werken.

Om besmettingen te voorkomen, dragen we met iedereen van de MBO locatie De Meerwaarde een mondkapje!
Samen staan we sterk  en  we houden vol!

Eerdere berichten:

 
update: 15 juni 2020
Vanaf 15 juni mogen wij weer een aantal studenten ontvangen op de  MBO-locaties. Daar kijken wij naar uit.

Wij volgen nog altijd de RIVM richtlijnen om jouw gezondheid en die van onze medewerkers te waarborgen. Wij kunnen dan ook maar een beperkt aantal studenten, een deel van onze normale bezetting, in het gebouw verwelkomen en het online leren zal worden voortgezet. Als je op locatie wordt verwacht dan hoor je dat vanuit de opleiding via je SLB-er. Op de website van MBO Amersfoort kun je de regels en afspraken lezen  i.v.m. corona  waaraan je je dient te houden wanneer je een bezoek brengt aan een van de locaties van het MBO. Ook ben je hierover inmiddels al schriftelijk geïnformeerd via de mail door je SLB-er.
 
Bij de MBO-locatie van De Meerwaarde zul je alleen worden uitgenodigd om te komen wanneer je examen moet gaan doen of wanneer je  noodzakelijk extra ondersteuning nodig hebt van je SLB-er. Je krijgt hiervoor een uitnodiging via de mail van je SLB-er.

Opletten bij hooikoorts

 
Hooikoortsklachten en coronaklachten zijn vergelijkbaar. Aan het onderwerp hooikoorts willen we apart aandacht besteden zodat we voorkomen dat je onterecht wordt weggestuurd. Bij examens zou dat helemaal vervelend zijn. Tegelijkertijd zijn we er wel verantwoordelijk voor om alle studenten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen corona. Voor iedereen die  de MBO-locaties  binnenkomt geldt daarom dat er geen verdenking mag zijn op corona.
 
Neem daarom tijdig medicatie in om hooikoortsklachten te verminderen en neem bij hooikoortsklachten altijd vóór aanwezigheid contact op met je SLB-er en/of het examenbureau. Wanneer je klachten vertoont en er is twijfel tussen hooikoorts en corona blijft de medewerker van de MBO locatie  het recht houden om je naar huis te sturen.
 
 
update: 11 mei 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei jl., is de MBO Raad met de minister in gesprek over wat de verruiming van de Corona maatregelen precies betekent voor het mbo-onderwijs. MBO locatie De Meerwaarde, in samenwerking met MBO Amersfoort, blijft de richtlijnen van het RIVM en de MBO Raad volgen en wij informeren u dus wanneer er meer bekend is.
 
Ondertussen zullen wij in de komende weken de benodigde voorbereidingen treffen voor zowel medewerkers als studenten, zodat wij op een goede manier invulling kunnen geven aan de anderhalve-meter-samenleving en de richtlijnen die door de overheid worden gegeven.
 
De huidige maatregelen blijven ongewijzigd tot in ieder geval 15 juni.
 
 
update: 6 april 2020, 11.00 uur
De overheid heeft besloten dat alle maatregelen rondom het coronavirus in ieder geval verlengd worden tot en met 28 april 2020. Dat betekent voor de MBO locatie De Meerwaarde i.s.m. MBO Amersfoort dat wij als onderwijsinstelling het online leren tot en met 24 april in stand houden en er dus geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden op de locaties. 
 
  • Informatie over BPV,  en examinering ontvangen de studenten via de school.  Via hun SLB-er op de lesdag dat er via MS teams contact is met de SLB-er en docent.
  • Ook via de mail worden de studenten geïnformeerd
  • Informatie over online lesgeven  is ook te vinden op de site van MBO Amersfoort 
  • Informatie over hoe de MBO locatie De Meerwaarde omgaat met Corona is te vinden op de site van MBO Amersfoort en De Meerwaarde
NB: De afspraak die is gemaakt  dat de studenten tijdens de lesdag (-en) vanuit huis meedoen aan online leren via MS teams blijft gehandhaafd!  
Het blijft dus een lesdag en geen werkdag!
 
Verdere berichtgeving  vanuit het kabinet wachten we af en informeren je opnieuw wanneer er iets wijzigt.
 
Ondertussen, blijf gezond bij de (online)les!
 
Heb je vragen?
Neem contact op met je SLB-er of bel met De Meerwaarde via 0342-404777.