Aanmelden voor de BOL opleiding

Hieronder vind je het aanmeldingsformulier voor de BOL-opleidingen en de Entree opleiding op De Meerwaarde in Barneveld.

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze teamleider MBO, mevrouw D. de Jong, via telefoonnummer 0342 - 404777 of e-mail d.jong@demeerwaarde.nl.

AANMELDINGSFORMULIER: