Veelgestelde vragen over Corona

Wij houden de informatie van GGD en RIVM goed in de gaten, maar het kan zijn dat de Q&A met enige vertraging wordt aangepast. Wij doen ons uiterste best zo actueel mogelijk te blijven…

 

 • Mijn kind is positief getest op Corona. Waar moet ik dat doorgeven?
  U geeft dit door aan de mentor of teamleider. 

 

 • Mijn kind is negatief getest op Corona maar heeft nog wél duidelijke Corona verschijnselen.
  Uw kind blijft dan thuis en mag pas na 24 uur klachtenvrij te zijn naar school. Naast het feit dat iemand die snipverkouden is zorgt voor nervositeit (niet iedereen realiseert zich dat je getest bent) zal de verkoudheid “aanstekelijk” zijn voor anderen die vervolgens ook met de twijfel worden opgezadeld of zij wel/geen Corona verschijnselen hebben.

 

 • Mijn kind is in afwachting van een testuitslag. Mag mijn kind naar school komen?
  Nee, uw kind blijft thuis in quarantaine in afwachting van de testuitslag. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing.

 

 • Mijn kind is teruggekomen uit een oranje/rood gebied en is op de luchthaven negatief getest op Corona.
  Uw kind blijft thuis in quarantaine. Een Coronatest is geen bewijs dan je geen Corona hebt. Je kunt alleen zeggen dat de test niet heeft kunnen bewijzen dat je het wél hebt. Bovendien...  wanneer je getest wordt zonder of met weinig ziekteverschijnselen, dan kan na een week alsnog blijken dat je Corona hebt. Vandaar de verplichte quarantaine ook na een Coronatest.

 

 • Mijn kind heeft geen klachten, maar een huisgenoot heeft (milde) verkoudheidsklachten, hoest of heeft een plotseling verlies van reuk en/ of smaak.
  De huisgenoot laat zich testen en blijft thuis in quarantaine. Uw kind mag naar school komen zolang de huisgenoot geen positieve testuitslag heeft.

 

 • Uw kind heeft geen klachten, maar een huisgenoot heeft koorts of benauwdheid.
  Uw kind blijft thuis. Pas nadat de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is van koorts/ benauwdheid mag uw kind weer naar school. 

 

 • Mijn kind heeft langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts. Moet hij of zij dan thuisblijven?

  Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Uw kind mag dan gewoon naar school. Informeer hierover a.u.b. de mentor van uw kind, zodat de mentor de lesgevers kan informeren.
  Twijfel je of zijn/haar klachten anders zijn dan je gewend bent, houd uw kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

 

 • Een huisgenoot van mijn kind is in nauw contact geweest met een positief getest persoon. Moet mijn kind thuisblijven van school?
  Nee, uw kind mag gewoon naar schoolkomen, zolang de huisgenoot geen positieve testuitslag heeft, koorts (38,0 of hoger) of benauwdheid.

 

 • Mijn kind van 11 of 12 jaar is verkouden, mag mijn kind naar school?
  VO-raad/RIVM maakt geen onderscheid naar leeftijd maar maakt een onderscheid in basisschoolleerlingen en leerlingen in het VO. Voor een kind van 11 of 12 jaar in het VO geldt:
 • Is één van de volgende klachten aanwezig dan moet de leerling thuisblijven:
  • Verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)
 
 • Mijn kind had gisteren koorts. Mag het vandaag naar school?
 • Als uw kind getest is, wacht op de uitslag en als deze negatief is, mag uw kind naar school. Is uw kind niet getest en klachtenvrij dan mag het weer naar school.
 
 • Wat doen jullie op school aan voorkomen van verspreiding van Corona?
 1. Docenten, instructeurs en onderwijsassistenten zijn in de lesruimte vóórdat de leerlingen door de gangen lopen. Bij leswisselingen verlaten de lesgevers het leslokaal 5 minuten vóór de bel om naar het volgende lokaal te gaan. De bedoeling is dat medewerkers en leerlingen elkaar niet kruisen in de gangen.
 2. De opstelling van de klaslokalen voldoet aan de afstandsregel. Daarnaast zal de werkplek van de docent in ieder lokaal een 1,5 meter zone kennen waarbinnen leerlingen zich niet mogen bevinden.
 3. We laten deuren en ramen zoveel mogelijk open.
 4. In ieder lokaal is desinfectie materiaal aanwezig.
 5. Drank- en voedselautomaten in de aula’s en hallen zijn sinds juni gesloten en blijven dat.
 6. Er wordt  meerdere keren per dag schoongemaakt met name, deurklinken, toiletten etc.
 7. Er zijn afspraken gemaakt over het dragen van mondkapjes.
 
 • Zijn mondkapjes verplicht? 
  Voor leerlingen/studenten en medewerkers gelden de volgende regels:
  Leerlingen/studenten en medewerkers dragen in de school een mondkapje als ze zich door school bewegen;
  Leerlingen/studenten mogen in het lokaal het mondkapje afdoen;
  Leerlingen/studenten dragen een mondkapje bij leswisselingen en andere verplaatsingen, zoals toiletbezoek;
  Medewerkers die de 1,5 meter afstand met leerlingen/studenten niet kunnen garanderen dragen een mondkapje/gezichtsbescherming;
  Tijdens de pauzes is een mondkapje verplicht wanneer je binnen bent;
  Bij onduidelijkheid beslist de teamleider;
  De overige regels m.b.t. hygiëne en afstand blijven gelden. 
 
 • Mijn kind is thuis vanwege corona, kan mijn kind de lessen online volgen?
  Per team zijn hier afspraken over gemaakt. U wordt vanuit het team hierover geïnformeerd. Mocht u deze informatie niet ontvangen hebben of u heeft hier vragen over dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.
 
 • Word ik geïnformeerd bij besmettingen op De Meerwaarde?
  De afdeling van de  leerling/ collega met covid-19 wordt geïnformeerd zodra er contact is geweest met de GGD.  
 
 • Waarom mogen leerlingen niet binnen pauze houden?
  Het wordt te druk in de aula’s als leerlingen daar pauze houden. We kunnen dan de 1,5m afstand niet meer garanderen. Bij regenachtig/slecht weer kunnen leerlingen op hun afdeling pauze houden. 
 
 • Wanneer mag je nu precies wel of niet naar school?
  Volg hieronder de lijnen in de beslisboom en je weet of je naar school mag.