Laatste update: 26 april 2021

Coronavirus: laatste ontwikkelingen

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen rondom corona, welke relevant zijn voor onze school.

Afspraken op school

Aandacht voor veiligheid is uiterst belangrijk en daarom hebben we afspraken gemaakt. Laten we goed voor elkaar en onszelf zorgen!

  1. Iedereen blijft thuis of gaat naar huis bij klachten passend bij het coronavirus. Iedereen blijft ook thuis als er een quarantaineadvies geldt, bijvoorbeeld als een huisgenoot positief getest is op het coronavirus. (Tip: Raadpleeg de beslisboom: wel of niet naar school?)
  2. Iedereen houdt onderling 1,5 meter afstand. 
  3. Iedereen draagt een mondkapje bij verplaatsingen binnen de school. In het lokaal mag het mondkapje af, met in acht neming van de 1,5 meter afstand.
  4. Het team draagt zorg voor dat de opstelling van de klaslokalen voldoet aan de afstandsregel. Het is mogelijk dat er binnen een klas gebruik wordt gemaakt van duo’s. Het duo hoeft onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
  5. Leerlingen, docenten en ander onderwijspersoneel zullen na binnenkomst hun eigen werkplekken (tafels) reinigen met schoonmaakmiddel en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Tevens dienen leermiddelen bij gebruik door meerdere leerlingen of docenten met regelmaat schoongemaakt te worden.
  6. Docenten verlaten het leslokaal als eerste wanneer er aansluitend géén pauze is, wanneer zij zich naar een ander leslokaal moeten begeven voor de les. Leerlingen verlaten het leslokaal als eerste wanneer er aansluitend een pauze is. Daarna verlaat de docent het lokaal.
  7. Leerlingen bevinden zich niet op afdelingen van andere teams, wanneer dat niet noodzakelijk is. Zij maken gebruik van de meest korte en logische looproute tussen de eigen afdeling en de uitgang.
  8. Bij goed weer pauzeren alle leerlingen buiten. Bij slecht (nood)weer kunnen leerlingen pauze houden op de eigen afdeling, in principe in het klaslokaal.

Zelftesten

Vanaf 17 mei komen er op De Meerwaarde zelftesten beschikbaar waarmee kan worden getest op het coronavirus. We vinden dat de keuze om wel of niet een zelftest te willen afnemen, of dat nu thuis is of op school of helemaal niet, principieel een eigen keuze is. Bij leerlingen tot 16 jaar is dat vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.

Op De Meerwaarde wordt de mogelijkheid aangeboden voor het afnemen van een zelftest, maar hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Voortgang van het onderwijsproces moet bij alle bijzondere omstandigheden en maatregelen voor iedereen zo goed en veilig mogelijk voortgang worden geborgd;
  2. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. We kunnen en willen zelftesten niet verplichten. Als u geen toestemming geeft of uw kind besluit dat hij/zij niet deelneemt aan de zelftest, zal dit ook nooit leiden tot uitsluiting van het onderwijs.

Daarnaast willen we benadrukken dat de zelftesten een aanvulling zijn op de bestaande maatregelen om het corona-virus tegen te gaan.
Het gebruik van een zelftest vervangt niet het testen bij klachten in de GGD-teststraat.
Het gebruik van een zelftest vervangt niet de bestaande maatregelen. We blijven ons aan de bestaande maatregelen houden.
Vanuit deze uitgangspunten, introduceren we de zelftest, waar uw kind gebruik van kan maken.

Waarom testen?
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. De zelftest is een aanvullend instrument om een uitbraak van het coronavirus op school te voorkomen of beperken.

Wanneer testen?
Vanaf 17 mei (na de meivakantie) bieden we de mogelijkheid aan voor een zelftest voor het coronavirus. De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer is vastgesteld en aan ons is gecommuniceerd dat er iemand op school is besmet met het coronavirus. In overleg met de GGD wordt dan bepaald wie mogelijk in contact is geweest met de besmette persoon. Als uw kind langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter in contact is geweest met de besmette persoon, gaat uw kind in quarantaine en is het advies dat hij/zij een afspraak maakt voor een coronatest bij de GGD. Aan leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel in hetzelfde leslokaal hebben gezeten, bieden we een zelftest aan.

Hoe werkt de zelftest?
Leerlingen en medewerkers kunnen de test bij zichzelf afnemen. In deze video wordt het gebruik van de zelftest uitgelegd. Bij de afname van de zelftest zal altijd een begeleider aanwezig zijn, die uw kind instructies kan geven bij het afnemen van de zelftest. Ook is er instructiemateriaal aanwezig hoe de test gebruikt moet worden.

Stel uw kind heeft een zelftest gedaan, wat dan?
Als de uitslag negatief is, dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind kan gewoon op school blijven. Het advies blijft om de gezondheid van uw kind t/m 10 dagen na het contact met de besmette persoon goed in de gaten te blijven houden. Ook kan uw kind zich vanaf 5 dagen na het contact met de besmette persoon nogmaals laten testen bij een GGD-testlocatie.

Als de uitslag positief is, is het de bedoeling dat uw kind direct naar huis gaat. De uitslag mag uw kind dan melden bij de begeleider, maar dat hoeft niet (AVG). Het advies is, bij een positieve uitslag, dat uw kind nogmaals een coronatest doet, dit keer bij de GGD-testlocatie. Deze test is belangrijk ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek.

Alternatieven voor zelftest op school
Zoals eerder genoemd, is deelname aan de zelftest altijd vrijwillig. Als u of uw kind besluit niet deel te nemen aan de zelftest op school, maar u wilt wel controleren of uw kind corona heeft (bijvoorbeeld als in de klas van uw kind corona is geconstateerd en uw kind zat verder weg dan anderhalf meter en is dus geen direct contact), dan zijn hiervoor ook nog twee andere opties:

U koopt een zelftest bij een drogisterij, zodat uw kind thuis een zelftest kan afnemen.

Uw kind kan zich vanaf 5 dagen na het contact met de besmette persoon laten testen bij een GGD-testlocatie.

Toestemming
Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan vragen wij aan u toestemming als ouder/verzorger om uw kind een zelftest aan te bieden.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Dit wordt niet apart geregistreerd. Als uw kind besluit een test te gebruiken wanneer de situatie zich voordient, dan wordt dat gezien als het geven van toestemming.

Nogmaals: Het geven van toestemming is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of doet uw kind niet mee met een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor het onderwijs aan uw kind. Het gebruiken van zelftesten op onze school is besproken met - en goedgekeurd door - de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind of stel uw vraag via coronavragen@demeerwaarde.nl.

Hooikoorts
Het “hooikoortsseizoen” is voor sommige leerlingen weer begonnen. Volgens de protocollen mag je met klachten die horen bij (door de arts vastgestelde) hooikoorts, astma of andere aandoening naar school komen. Heeft uw kind hooikoorts? Informeer a.u.b. de mentor van uw kind, zodat de mentor de lesgevers kan informeren.

Ga naar de veelgestelde vragen over corona

Beslisboom: wel of niet naar school?

MEERweten

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij daarover via onze nieuwsbrief MEERweten.

Lees hier de laatste info in onze nieuwsbrief MEERweten