Leerwegen

Op de Meerwaarde kunnen leerlingen kiezen voor verschillende leerwegen:

Dit zijn routes die een bepaald niveau en een bepaald programma bieden: van heel praktisch tot meer theoretisch. Aan het eind van het tweede leerjaar maken leerlingen een keuze voor een beroepgersicht profiel.

Basisberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg is voor leerlingen die meer praktisch ingesteld zijn en graag leren door doen. De leerlingen volgen onderwijs In kleinere groepen. De leerlingen die deze leerweg volgen, krijgen in de bovenbouw, naast de algemeen vormende vakken, een beroepsgericht profielvak.
Aan het eind van leerjaar 2 maken de leerlingen een keuze uit de volgende profielen:

 • Bouwen, Wonen & Interieur
 • Produceren, Installeren en Energie
 • Mobiliteit & Transport
 • Economie & Ondernemen
 • Groen
 • Zorg & Welzijn

Met een diploma Basisberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen doorstromen naar MBO niveau 2.

Kaderberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg is bestemd voor leerlingen die het liefst kennis opdoen door praktisch bezig te zijn.
De leerlingen die deze leerweg volgen, krijgen in de bovenbouw, naast de algemeen vormende vakken, een beroepsgericht profielvak.
Aan het eind van leerjaar 2 maken de leerlingen een keuze uit de volgende profielen:

 • Bouwen, Wonen & Interieur
 • Produceren, Installeren en Energie
 • Mobiliteit & Transport
 • Economie & Ondernemen
 • Groen
 • Zorg & Welzijn

Met een diploma Kaderberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen doorstromen naar MBO niveau 3 en 4

Gemengd- Theoretische leerweg

De leerlingen die deze leerweg volgen, krijgen in de bovenbouw, naast de algemeen vormende vakken een beroepsgericht profielvak. Aan het eind van leerjaar 2 maken de leerlingen een keuze uit de volgende profielen:

 • Bouwen, Wonen & Interieur
 • Produceren, Installeren en Energie
 • Mobiliteit & Transport
 • Economie & Ondernemen
 • Groen
 • Zorg & Welzijn

De leerlingen krijgen daarnaast de kans om in een extra theorievak examen te doen.
Met een diploma GL of TL kunnen leerlingen doorstromen naar MBO niveau 4, het hoogste niveau van het MBO of 4-Havo.

GTX route

Leerlingen met een Havo -advies kunnen via deze TOP-route toewerken naar een goede start op het hoogste MBO-niveau. Wie slaagt via de GTX van De Meerwaarde heeft dé bagage om het MBO én vervolgens het HBO met succes te doorlopen. In de GTX leren leerlingen namelijk de vaardigheden die zo belangrijk zijn in het MBO en HBO. De GTX daagt leerlingen uit. Het is een motiverende route, waarbij leerlingen naast de algemeen vormende vakken ook een beroepsgericht profielvak volgen én de mogelijkheid krijgen om te excelleren.