De Meerwaarde breidt uit...

De huisvesting van De Meerwaarde breidt uit, maar hoe en wanneer? Lees hier meer over onze plannen en bekijk hoe het er uit gaat zien.

laatste update:  21 juni 2021

Na een periode met voorbereidende werkzaamheden, met name in de meivakantie, zijn we gestart met de bouw van de techniekhal. Achter het hoofdgebouw is het bouwterrein afgezet met bouwhekken. Hier bevinden zich ook de bouwketen en de opslag van de aannemers.

De funderingen voor de techniekhal zijn inmiddels gestort en de voorbereidingen voor de vloer worden nu gemaakt. Op hoofdlijnen is de bouwplanning als volgt: voor de zomervakantie worden de fundering en vloeren van de techniekhal gerealiseerd en het bijbehorende installatiewerk. Vervolgens worden de staalconstructies en binnenwanden gerealiseerd. Daarna worden het dak en de gevels geplaatst, dat zal in de periode na de zomervakantie zijn. Daarmee kan het gebouw wind- en waterdicht worden gemaakt en kunnen de afbouwwerkzaamheden in het gebouw worden gestart.

De eerste voorbereidingen voor bouw van de huiskamer en de verbouwing van de entree zijn ook uitgevoerd. In de afgelopen periode is er naast het schoolgebouw, aan de zijde van het pluimveemuseum, een noodunit geplaatst waarin de receptie tijdens de bouwperiode wordt ondergebracht. Vanaf deze week is de receptie operationeel in de noodunit. 

Vanaf deze week worden de verbouwwerkzaamheden bij de receptie gestart, en gelijktijdig het bouwrijp maken van het gebied in de binnentuin waar de huiskamer zal komen. Ook hier zal een bouwterrein worden afgezet met bouwhekken. Tijdens de bouwperiode van de huiskamer en entree wordt de hoofdingang en het middengebied van de entreehal afgesloten. De linker- en rechterdeuren naast de hoofdingang blijven wel goed en veilig bereikbaar. Ook de mediatheek zal bereikbaar blijven.

De ruwbouw van de huiskamer zal in de maanden juni t/m oktober plaatsvinden. En als de uitbreiding wind- en waterdicht is, dan kunnen ook hier de afbouwwerkzaamheden plaatsvinden.

Eind juni wordt ook een start gemaakt met de verbouwingen die in deze zomervakantie in de school zullen worden uitgevoerd. Dit vindt plaats op 2e verdieping bij Kunst & Cultuur en de aula/de lokalen van kader.  En op de 1e verdieping bij de afdeling Zorg & Welzijn.

De bouwwerkzaamheden die in het schoolgebouw worden uitgevoerd zullen zoveel mogelijk in de vakanties plaatsvinden. Maar door de omvang van het werk is dat niet voor alles mogelijk.

We proberen met alle werkzaamheden die worden uitgevoerd uiteraard zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Als uitgangspunt voor het project en de aannemers geldt dat het onderwijs ongehinderd moet kunnen plaatsvinden en dat de veiligheid ten allen tijde geborgd moet zijn.

Mocht er onverhoopt toch overlast ontstaan of iemand signaleert een onveilige situatie, dan kan dit worden gemeld via de receptie, de conciërges of de teamleiders. 

Volg hier dagelijks onze vorderingen...

De bouwwerkzaamheden zijn gestart! Iedere dag plaatsen we hier nieuwe beelden die de vordering van dit project tonen... 
 
 
 
 
 

Voorgaande berichtgeving

update: 2 maart 2021

We zijn weer een grote stap verder in ons huisvestingsproject! De afgelopen maanden stonden in het teken van de aanbesteding. Op maandag 15 februari 2021 zijn, als afronding van de aanbestedingsprocedure, de aannemingsovereenkomsten getekend.
 
Het project zal uitgevoerd worden door:
 
  • Bouwbedrijf Driesten Harskamp voor het bouwkundige deel;
en
  • Leertouwer in combinatie met BAM bouw en techniek voor het installatie deel.
 
We zijn blij met de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure. Nu kan de realisatie van deze toekomstgerichte nieuw- en verbouw aan De Meerwaarde met veel lokale betrokkenheid en kwaliteit gerealiseerd worden!
 
Bij de ondertekening waren de volgende mensen aanwezig. Gerrit de Bruin en Anne van Driesten namens Driesten Harskamp. Jan Schreuder en René van der Boon namens Leertouwer en Alex van Hulst namens BAM. Leertouwer en BAM zijn natuurlijk geen onbekenden voor ons, zij doen al jaren het installatieonderhoud aan onze gebouwen. Bij de ondertekening was ook Wim van Donselaar uit Voorthuizen aanwezig. Hij zal het bouwtoezicht en de directievoering tijdens het bouwproject uitvoeren. Namens ICS Adviseurs waren Hans Voorberg en Ruben Messak aanwezig. De ondertekening van de aannemingsovereenkomst werd namens De Meerwaarde gedaan door Bert Brand.
 
 
Met de ondertekening van de contracten is het startpunt gemarkeerd voor de uitvoeringsfase van het project. De aannemers gaan vanaf nu de bouwvoorbereidingen treffen, planningen uitwerken, uitvoeringstekeningen maken, materialen bestellen, etc. Dit alles in aanloop naar de daadwerkelijk start van de bouw. 

Even opfrissen: hoe zijn we begonnen?

In het schooljaar 2019/2020 hebben we in verschillende fases gewerkt aan de ontwikkeling van onze uitbreidingen. We zijn vanaf het programma van eisen in 2019, via het voorontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp beland in de aanbestedingsfase. 
Binnen de uitbreidingsplannen zijn er 4 trajecten te onderscheiden waar we aan werken, te weten:
  • Een nieuwe ‘techniekhal’ in het verlengde van ons hoofdgebouw;
  • Een uitbreiding op de binnenplaats van ons hoofdgebouw, de zogenaamde ‘huiskamer’. Hierin zal ons EBC (Expertise- en BegeleidingsCentrum) worden gevestigd;
  • Interne wijzigingen in het hoofdgebouw om aan te sluiten bij onderwijskundige ontwikkelingen met betrekking tot de leerroutes;
  • Aanpassingen aan het omliggende terrein om aan te sluiten bij de nieuwe gebouwen en het verwijderen van de tijdelijke huisvesting in 2022.

Bekijk hier de virtuele rondleiding:

In de krant...

In november 2019 berichtten we over onze huisvestingsplannen in de Barneveldse krant:

 

Bron: Barneveldse krant d.d. 25-11-2019