Schoolregels

De Meerwaarde heeft een prachtige locatie met een mooi schoolgebouw en fraaie faciliteiten. Om alles met elkaar bewust fraai te houden, zijn we een Fraaie School. In dit concept staat het gedrag dat past bij een fraaie school centraal. We hebben voor ons personeel en onze leerlingen verwoord wat we belangrijk vinden. Bij het verwoorden van deze gedragingen hebben we ook de leerlingenraad betrokken.

Schoolregels

Klik hier om de Schoolregels op De Meerwaarde te openen

Algemene gedragsregels

 1. Accepteer en respecteer anderen zoals ze zijn.
 2. Stop pesten.
 3. Gebruik geen agressie of geweld tegen anderen of scheld niet.
 4. Respecteer de eigendommen van anderen.
 5. Houd de school schoon, rustig en veilig.

Medewerkers De Meerwaarde

 1. Ik bied de leerlingen en collega’s een veilig klimaat.
 2. Ik laat in eigen gedrag netheid en zorgvuldigheid zien.
 3. Ik stimuleer ook anderen zich netjes en zorgvuldig te gedragen.
 4. Ik toon betrokkenheid bij anderen.
 5. Ik neem ook verantwoordelijkheid voor de taak van de collega.
 6. Ik communiceer over problematische situaties met betrokkenen (bij voorkeur niet via e-mail).
 7. Ik reageer snel en gepast op vragen of klachten en verwijs zo nodig door of zoek hulp.

Leerlingen

 1. Ik houd me aan de algemene gedragsregels.
 2. Ik help mee de school netjes/fraai te houden.
 3. Ik zorg ervoor dat het gebouw, de omgeving en de spullen van school mooi en heel blijven.
 4. Ik gebruik de spullen van school waarvoor ze bedoeld zijn.
 5. Ik gedraag me netjes op weg naar school en naar huis.

We plannen gedurende het schooljaar een aantal activiteiten om het project levend te houden. Zo starten we het schooljaar met een aftrap voor alle leerlingen en medewerkers, waarbij het actief bezig zijn met de inhoud van dit project centraal staat! Andere onderwerpen die meedoen in dit project zijn o.a.: inzet leerlingen (klassendiensten), gezonde kantine, goede schoolregels, mogelijke activiteiten in de pauzes, goede doelen en de relatie met de buurt.