Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is ook op De Meerwaarde gestart per 1 augustus 2014.

Door de invoering van passend onderwijs moeten scholen meer samenwerken, krijgen ouders een grotere rol en staat de school voor de uitdaging iedere leerling passend onderwijs te bieden. Er komen arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, LGF indicatie cluster 3 en 4 verdwijnt en in plaats van probleemgericht werken wordt handelingsgericht werken ingevoerd.

Wat vraagt dit van ons als school? En wat hebben we nodig om aan elke leerling passend onderwijs te bieden?

Klik hier voor meer informatie over Passend Onderwijs, veel gestelde vragen en cijfers.

Referentiekader Passend Onderwijs

Klik hieronder op het gewenste document om te openen:

Referentiekader PaO - januari 2013

School Ondersteunings Profiel (SOP)

Klik hieronder op het gewenste document om te openen:

SOP De Meerwaarde PrO versie 1-4-2015
Bijlage bij SOP PrO - Toelatingscriteria voor het Praktijkonderwijs

SOP De Meerwaarde VMBO versie 1-4-2015
Bijlage bij SOP VMBO - Toelatingscriteria voor het LWOO


Zorgplan

Klik hieronder op het gewenste document om te openen:

Zorgplan De Meerwaarde 2018-2019